Do zamówień powyżej 1000 PLN netto oferujemy wyjątkowe okazje na produkty związane z RNA.

szczegółowy regulamin promocji

Produkty, które można otrzymać bezpłatnie w ramach promocji


Produkty, które można kupić z rabatem 50% oraz bezpłatną dostawą w suchym lodzie w ramach promocji


Total RNA Zol-Out™ D


nr kat. 043-25, 25 izolacji

nr kat. 043-100, 100 izolacji


Zestaw do szybkiej izolacji ultraczystego, całkowitego RNA z odczynników typu TRIzol®, TRI Reagent®, RNAzol®, QIAzol®, TriPure™, TriSure™, etc. Z procedurą trawienia DNA na kolumnie.

Bead-beat Total RNA Mini


nr kat. 031-25BB, 25 izolacji

nr kat. 031-100BB, 100 izolacji


Uniwersalny zestaw do izolacji całkowitego RNA z materiałów odpornych na lizę. Procedura z lizą mechaniczną. Wielkość próbki: do 50 mg tkanki roślinnej lub zwierzęcej, do 3 ml hodowli bakteryjnej, do 1 ml hodowli drożdży.

Total RNA Mini Concentrator


nr kat. 031-25C, 25 izolacji

nr kat. 031-100C, 100 izolacji


Zestaw do izolacji całkowitego RNA. Elucja w małej objętości (od 15 µl). Wielkość próbki: do 500 µl hodowli bakteryjnej, do 1 ml krwi, do 1 x 10⁵ hodowli komórkowej, do 10 mg tkanki roślinnej lub zwierzęcej, do 500 µl hodowli drożdży.